جنسیت (انتخاب یک گزینه الزامی است)

سن (انتخاب یک گزینه الزامی است)

تحصیلات (انتخاب یک گزینه الزامی است)

کدام یک از انواع کنسرو روژین را استفاده کرده اید ؟(امکان انتخاب چند گزینه وجود دارد)

آیا از طعم انواع کنسروهای روژین راضی هستید؟

آیا انواع کنسرو روژین در سوپرمارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای اطراف شما وجود دارد؟

آیا انواع کنسروهای روژین را به دوستان و سایرین توصیه می کنید؟

میزان رضایت شما از انواع کنسروهای روژین چقدر است؟