جنسیت (انتخاب یک گزینه الزامی است)

سن (انتخاب یک گزینه الزامی است)

تحصیلات (انتخاب یک گزینه الزامی است)

کدامیک از انواع کنسرو گوجه فرنگی روژین را استفاده کرده اید؟ (امکان انتخاب چند گزینه وجود دارد)

آیا از طعم کنسرو گوجه فرنگی روژین راضی هستید؟ (انتخاب یک گزینه الزامی است)

آیا کنسرو گوجه فرنگی روژین در سوپر مارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای اطراف شما موجود است؟ (انتخاب یک گزینه الزامی است)

آیا شما کنسرو گوجه فرنگی روژین را به دوستان و سایرین توصیه می کنید؟ (انتخاب یک گزینه الزامی است)

میزان رضایت شما از کنسرو گوجه فرنگی روژین چقدر است؟ (انتخاب یک گزینه الزامی است)