جنسیت (انتخاب یک گزینه الزامی است)

سن (انتخاب یک گزینه الزامی است)

تحصیلات (انتخاب یک گزینه الزامی است)

آیا از رنگ رب روژین راضی هستید؟ (انتخاب یک گزینه الزامی است)

آیا از طعم رب روژین راضی هستید؟ (انتخاب یک گزینه الزامی است)

آیا رب روژین در سوپر مارکت ها و فروشگاه های زنجیره ای اطراف شما موجود است؟ (انتخاب یک گزینه الزامی است)

آیا شما رب روژین را به دوستان و سایرین توصیه می کنید؟ (انتخاب یک گزینه الزامی است)

میزان رضایت شما از رب روژین چقدر است؟ (انتخاب یک گزینه الزامی است)