گالری

در این بخش این امکان برای شما مخاطبان فراهم شده تا از زوایای دیگر با تمامی مراحل کاشت، زرع، برداشت و فرایندهای منجر به خروجی تولید یک محصول آشنا شوید. کشت و صنعت روژین بزرگترین مجموعه و پیشرو در استفاده تکنولوژی در فرایندهای تولیدی خود بوده و همیشه سعی بر ارائه محصولات با تکیه بر علم، تکنولوژی و خلاقیت را در استراتژی های خود داشته است.

سایر ویدیوها