سس مایونز ژینو

ارزش غذایی

انرژی

68 کیلو کالری

قند

0/68 گرم

چربی

7/2 گرم

نمک

0/31 گرم

اسید چرب ترانس

0/06 گرم

گرماژ محصول

محصولات مرتبط

سس هزار جزیره ژینو

سس فرانسوی ژینو

سس هزار جزیره روژین

سس فرانسوی روژین

سس مایونز روژین

دستورالعمل های مرتبط

سمبوسه بوشهری روژین

گوشت ترش و شیرین چینی روژین

گوجه فرنگی شکم پر روژین

پوره سیب‌زمینی و تن ماهی روژین