سس فرانسوی روژین

ارزش غذایی

انرژی

70 کیلو کالری

قند

1/22 گرم

چربی

7/2 گرم

نمک

0/26 گرم

اسید چرب ترانس

0/11 گرم

گرماژ محصول

محصولات مرتبط

سس هزار جزیره ژینو

سس فرانسوی ژینو

سس مایونز ژینو

سس هزار جزیره روژین

سس مایونز روژین

دستورالعمل های مرتبط

سمبوسه بوشهری روژین

گوشت ترش و شیرین چینی روژین

گوجه فرنگی شکم پر روژین

پوره سیب‌زمینی و تن ماهی روژین