افتخارات

  • تندیس و لوح سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به عنوان برترین محصول رب گوجه فرنگی در ایران.
  • دریافت اولین گواهی نامه محصول طبق استاندارهای بین‌المللی از شرکت SGS ایران.
  • دریافت گواهی نامه بین‌المللی سیستم های مدیریت کیفیت 9001:2008 ISO در صنعت رب گوجه فرنگی، گوجه فرنگی پوست کنده و خرد شده از شرکت SGS با اعتبار بین‌المللی از شرکت SAS سوئیس.
  • دریافت گواهی نامه بین‌المللی سیستم‌های ایمنی مواد غذایی 22000:2005 ISO در صنعت رب گوجه فرنگی، گوجه فرنگی پوست کنده و خرد شده از شرکت SGS با اعتبار بین‌المللی از شرکت SAS سوئیس.
  • دریافت گواهی نامه بین‌المللی سیستم‌های ایمنی مواد غذایی 14001:2004 ISO در صنعت رب گوجه فرنگی، گوجه فرنگی پوست کنده و خرد شده از شرکت SGS با اعتبار بین‌المللی از شرکت SAS سوئیس.
  • دریافت گواهی نامه بین‌المللی سیستم‌های ایمنی مواد غذایی 18001:2007 ISO در صنعت رب گوجه فرنگی، گوجه فرنگی پوست کنده و خرد شده از شرکت SGS با اعتبار بین المللی از شرکت SAS سوئیس.
  • دریافت گواهی نامه بین المللی سیستم های ایمنی مواد غذایی HACCP در صنعت رب گوجه‌فرنگی، گوجه فرنگی پوست کنده و خرد شده از شرکت SGS ایران.
  • دریافت گواهی نامه حلال از مرکز تحقیقات و اطلاع رسانی اتاق اسلامی ICRIC بسته به سازمان کنفرانس اسلامی OIC.
  • واحد نمونه صنعتی کشور در سال 1381
  • لوح سپاس استانداری کرمانشاه برای حضور فعال و پر تلاش شرکت روژین تاک در عرصه تجارت خارجی.
  • تندیس و لوح تقدیر سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان صنعت سبز در سال 1382.
  • دریافت گواهی نامه تایید آزمایشگاه های آزمون در سطح استان ها.
  • کارآفرین برتر استان کرمانشاه در سال 1387.
  • تندیس صادر کننده نمونه استان کرمانشاه در سال های 1387، 1388، 1389.
  • تندیس صادر کننده برتر کشور در سال 1388، 1389.
  • گواهینامه صادر کننده نمونه کشور در سال 1388 و 1389.
  • تندیس و لوح تقدیر سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان صنعت سبز در سال 1389.
  • تندیس و لوح تقدیر از دومین جشنواره ایمنی مواد غذایی در سال 1390.
  • تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان  در سال 1390.
  • لوح تقدیر از استانداری کرمانشاه به مناسبت روز ملی استاندارد در سال 1390.
  • تندیس بیست و دومین جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروه های کار و واحد های نمونه کشور در سال 1390.
  • تندیس بیست و سومین جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروه های کار و واحد های نمونه کشور در سال 1391.
  • تندیس سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان صادر کننده نمونه کشور در سال 1391.
  • تندیس دومین همایش استاندارد، کیفیت و تولیدات محور در سال 1391.
  • تندیس روز ملّی صنعت و معدن در سال 1391.
  • تندیس جایزه ملی کیفیت و ایمنی مواد غذایی در سال 1392.
  • تندیس تولید کننده برتر حامی سلامت در سال 1392.
  • تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1393.
  • گواهینامه صادر کننده نمونه کشوری در سال 1393.
  • تندیس و گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال 1394.
  • تندیس سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان صادر کننده نمونه کشور در سال 1394.
  • تندیس سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان صادر کننده نمونه کشور در سال 1395.